School Managing Committee

School Managing Committee

S.No.
Name
Father/ Husband Name
Post of Authorities
Phone No.
         
01
Shri S. P. Sharma
Shri Jamuna Prasad Sharma
President
9425774895
02
Dr. O. N. Kaul
Shri A. N. Kaul
Vice-President
9826253331
03
Shri Sarnam Singh Tomar
Shri Dwarika Singh Tomar
Secretary
9425117061
04
Dr. S. P. Singh
Shri Surendra pal SIngh
Principal
9406583077
05
Smt. Indu Singh Sengar
Shri K.P.S. Sengar
School Teacher
9109009682
06
SMT. Deepti Shrivastava
Shri Raj Kumar Shrivastava
School Teacher
9074645011
07
SMT. Manisha Sharma
Shri Alok Sharma
Other School Teacher
NIL
08
Shri Brahmjit Singh
Shri B.S.Kushwah
Other School Teacher
9926265002
09
Shri Jagdish Prasad
Shri Bhawani Prasad
Principal KV School
NIL
10
Shri Gaurav Dwivedi
Shri Ram Narayan
Principal KV School
NIL
11
Shri Udayveer Singh Bhadoriya
Shri Ram Swaroop
Govt. Nominee
NIL
12
Dr. Mohan Sharma
Shri Laxmikant Sharma
Member
7879993045
13
SMT. Sangeeta Bhadoriya
Shri Nagendra Singh Bhadoriya
Councellor
9630155386
14
Smt. Shilpa Sharma
Shri Rahul Sharma
Parents Representative
7974482626
15
Shri Yogesh Tiwari
Shri R.G. Tiwari
Parents Representative
8319956774